హోమ్ > వార్తలు > పరిశ్రమ వార్తలు

వంటగది కత్తెర ఎంపిక గైడ్

2021-08-05

1. కోసం పదార్థంవంటగది కత్తెర
For the choice of వంటగది కత్తెర, its high hardness is the first condition, followed by high strength and toughness. వంటగది కత్తెర material in cutting to have a lot of shear force and impact force, so వంటగది కత్తెర must have high strength and toughness. The most important thing is that the వంటగది కత్తెర material should have wear resistance and heat resistance, because the వంటగది కత్తెర in use is the cutting of other things, must have the characteristics of wear resistance than other things, heat resistance is to adapt to some high temperature, such as processing of high temperature food is not easy to deformation.
2. బ్లేడ్ యొక్క పదును
The sharpness of the blade is the main factor of whether the వంటగది కత్తెర can be used for a long time. The sharpness is determined by the sharpness of the blade and the durability of the sharpness. General steel వంటగది కత్తెర sharpness can be divided into sharp and smooth, sharp refers to the grinding wheel opening in the microscope can see small teeth; Smooth refers to the blade using natural powder stone grinding opening, the blade is particularly smooth, although the two sharp forms are different, can not determine which is better, the sharpness of the blade is determined by the geometric Angle of the blade, so the geometric Angle of the blade is an important factor to determine whether the వంటగది కత్తెరపదునైనవి. అదనంగా, కత్తెర యొక్క ఉపరితలం మృదువైనదిగా ఉండాలి, తుప్పు యొక్క ప్రభావాన్ని నిజంగా ఆడటానికి సాధనం యొక్క ఉపరితలం మాత్రమే మృదువైనది.
3. సౌకర్యాన్ని ఉపయోగించండి
యొక్క హిల్ట్ డిజైన్వంటగది కత్తెరమానవ స్వభావం కావాలి, హాయిగా ఉండండి. భద్రత దృష్ట్యా, హ్యాండిల్‌లో యాంటీ-స్లిప్ డిజైన్ ఉండాలి, తద్వారా వినియోగదారుని గాయపరచకూడదు.